Beleidsplan stichting Yangambi

Stichting Yangambi

Stichting Yangambi is in 2014 opgericht door Dady Kiyangi en Angélique Mbundu. Yangambi is een jonge organisatie die hedendaagse Afrikaanse kunst en cultuur wil promoten, tonen en verspreiden bij een breed publiek. De belangrijkste drijfveer is Rebranding Africa: verandering en nuancering brengen in de westerse blik op Afrika. Afrika is een continent met een jonge bevolking waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Via kunst en cultuur wil Yangambi een brug slaan tussen het Nederlandse publiek en het Afrikaanse continent en bijdragen aan verbondenheid, verdraagzaamheid en openheid. Door Afrikaanse (film)makers een platform te bieden in Nederland draagt Stichting Yangambi bij aan de zichtbaarheid van de Afrikaanse filmindustrie, verruimt zij het wereldbeeld van het Nederlandse publiek en ontkracht zij gangbare ideeën over Afrika.

KVK-nummer:   61884286

RSIN-nummer:  854531488

BTW-nummer: NL854531488B01

IBAN: NL63 INGB 0006 7827 75

 

 

 

Visie

Via kunst en cultuur wil Yangambi een brug slaan tussen het Nederlandse publiek en het Afrikaanse continent en bijdragen aan verbondenheid, verdraagzaamheid en openheid.

Missie

Stichting Yangambi richt zich op het promoten, produceren, tonen en verspreiden van nieuwe, contemporaine Afrikaanse kunst en cultuur, met een focus op film en podiumkunsten (muziek, dans, theater, spoken word). Yangambi biedt Afrikaanse kunstenaars en (film)makers de mogelijkheid hun talenten in Nederland te tonen.

Beloningsbeleid

De stichting is een ideële instelling zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de stichting een beperkt eigen vermogen heeft, dat de stichting uitdrukkelijk niet tot doel heeft het behalen van winst en/of het behartigen van commerciële belangen, en dat de bestuurders alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.

Het bestuur van Stichting Yangambi vervult haar taken onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Personeel wordt betaald op projectbasis conform de door het bestuur goedgekeurde begroting. De artistiek directeur van de stichting wordt ingehuurd op projectbasis.

Bestuur en organisatie

Yangambi is een stichting. Voor de stichting zal bij de Belastingdienst een culturele ANBI-status worden aangevraagd. Het bestuur van de stichting huurt op projectbasis een artistiek leider in, die op zijn beurt projectleiders, fondsenwervers en marketingmedewerkers inhuurt om de betreffende culturele activiteiten te realiseren.

Goed bestuur

Stichting Yangambi onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.

Bestuursleden

  • voorzitter                                Dady Kiyangi 
  • penningmeester                    Guy Basabose 
  • secretaris                               Arjen Berkvens